Aanvullende service mogelijkheden

Algemeen

In Vorm kan op de volgende wijze service bieden:

  • Transport en logistiek
  • Tijdelijke opslag
  • Montage en demontage
  • Kwaliteitscontrole en reviseren
  • Kleuraanpassingen
  • Planvorming

Transport en logistiek

Hoewel de kopende partij verantwoordelijk is voor het transport van het aangekochte meubilair, is het denkbaar dat deze partij niet in staat is het transport van het gekochte meubilair te verzorgen. Zeker wanneer het een omvangrijke partij omvat. BIBLIOTHEEK OUTLET kan, indien gewenst zorg dragen voor het transport van het meubilair.

Tijdelijke opslag

Voor goederen welke nog niet verkocht zijn en waarvoor de verkopende partij geen opslag binnen haar mogelijkheden heeft, kan BIBLIOTHEEK OUTLET in beperkte mate voor tijdelijke opslag zorgen. Dit geldt ook voor een kopende partij die nog niet in staat is om de gekochte meubelen te plaatsen en ook niet over de benodigde opslag beschikt. Deze tijdelijke opslag geldt voor een maximale periode van een half jaar. Na dit half jaar wordt in overleg besloten wat er met de opgeslagen meubelen moet gebeuren. De kosten van deze tijdelijke opslag zijn afhankelijk van het oppervlak en gewicht van de betreffende goederen.

Montage en demontage

Veel van de aangeboden goederen zullen gedemonteerd en later weer gemonteerd moeten worden. Voor partijen die hier niet de bemanning en/of tijd voor vrij kunnen maken biedt BIBLIOTHEEK OUTLET de mogelijkheid om deze demontage en eventuele montage te verzorgen. De kosten voor deze werkzaamheden worden vooraf met de partijen afgesproken.

Kwaliteitscontrole en reviseren

Indien gewenst kan BIBLIOTHEEK OUTLET voor zowel de kopende als de verkopende partij een kwaliteitscontrole vaststellen. De kosten voor deze controle worden middels een vooraf besproken uurtarief uitgevoerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om meubilair wat in beperkte mate beschadigd of kapot is, te reviseren. Dit geldt overigens uitsluitend voor IN VORM meubilair. De kosten voor deze revisering zijn afhankelijk van de staat waarin het meubel verkeert.

Kleuraanpassing

Indien het aangekochte meubilair qua kleurstelling niet past in de nieuwe omgeving waar het geplaatst gaat worden, kan in overleg met BIBLIOTHEEK OUTLET bekeken worden of overspuiten van het meubilair tot de mogelijkheden behoort. Belangrijk hierbij is de verhouding van de te maken kosten van het overspuiten ten aanzien van de waarde van de meubelen.

Planvorming

Naast de aankoop van goed meubilair is het mogelijk van nog groter belang dat de meubelen goed op de nieuwe lokatie worden ingepast. Hiervoor kunnen eventueel beperkte of uitgebreidere interieuraanpassingen noodzakelijk zijn welke desgewenst door IN VORM kunnen worden ontworpen en/of begeleidt. Soms is het ook noodzakelijk om bouwkundige en of installatietechnische aanpassingen te verrichten. Indien van toepassing kan in overleg hiervoor een inventarisatie gemaakt worden op basis waarvan IN VORM een offerte kan samenstellen.